Privacyverklaring

SURF hecht belang aan de privacy van zijn instellingen en bezoekers van de website. We gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming. Hierover lees je alles in onze privacyverklaring die te vinden is op de SURF-website. Die privacyverklaring geldt ook voor deze site.